Biểu mẫu " Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
756
lượt xem
72
download

Biểu mẫu " Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước"

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền Số tiền phân bổ kỳ Các đối tượng sử dụng khác phân bổ này trong năm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Họ tên:……………… Họ tên:………………
Đồng bộ tài khoản