Biểu mẫu " Bảng tính hao mòn TSCĐ"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
319
lượt xem
44
download

Biểu mẫu " Bảng tính hao mòn TSCĐ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bảng tính hao mòn TSCĐ dành cho chuyên ngành kế toán tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng tính hao mòn TSCĐ"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.................... STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản Số hiệu tài Số hao mòn Ghi chú cố định sản cố định tính trong năm nay Cộng : Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản