Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
3.430
lượt xem
316
download

Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…" mẫu số B71-Bn kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tài chính).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số S71­SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­BTC   ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố  Số hiệu  Nguyên  Tỉ lệ khấu hao  Số khấu  Số khấu  Đối tượng sử dụng định cho sản  TSCĐ giá TSCĐ hoặc thời gian  hao năm hao bình  … … … xuất, cung ứng  ứng dụng quân quý dịch vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  2. 2 Ngày …tháng…… năm 200… Thủ trưởng đơn vị Người ghi sổ Phụ trách kế toán (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký) (Ký) Họ tên :……………… Họ tên :……………… Họ tên :………………
Đồng bộ tài khoản