Biểu mẫu " Bảng tính khấu hao TSCĐ"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.359
lượt xem
113
download

Biểu mẫu " Bảng tính khấu hao TSCĐ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bảng tính khấu hao TSCĐ dành cho chuyên ngành kế toán tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng tính khấu hao TSCĐ"

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố Số hiệu Nguyên Tỉ lệ khấu hao Số khấu Số khấu Đối tượng sử dụng định cho sản TSCĐ giá TSCĐ hoặc thời gian hao năm hao bình … … … xuất, cung ứng ứng dụng quân quý dịch vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :……………… Họ tên :……………… Họ tên :………………
Đồng bộ tài khoản