Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
242
lượt xem
45
download

Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B 12- H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ"

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 12 ­ H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá  Đơn  Dư đầu năm Phát sinh trong năm Dư cuối năm dự trữ xuất bán vị  Lượng Tiền Số thừa Số thừa đã sử lý Lượng Tiền tính Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Thóc ­ ­ ­ II. Gạo ­ ­ III. Vật tư hàng hoá dự  trữ khác ­ ­ Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản