Báo cáo thừa vật tư hàng hóa

Xem 1-8 trên 8 kết quả Báo cáo thừa vật tư hàng hóa
 • Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B 12- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 241 45   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 12 - H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán 2 I. Thóc II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác Cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Dư đầu năm Lượng 4 Tiền 5 Phát sinh trong năm Số thừa Lượng Tiền 6 7 Số thừa đã sử lý Lượng Tiền 8 9 Dư cuối năm Lượng 10 Tiền 11 1 Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên,...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 83 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo thừa hàng hóa vật tư hàng hóa dự trữ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tieudaococ 24-03-2010 78 7   Download

 • Thông thường các phần mềm kế toán thường được xây dựng dựa trên các hoạt động kế toán như: kế toán tiền mặt, tiền gửi, vật tư hàng hóa, mua hàng, bán hàng, tiền lương, tài sản cố định,… Việc phân chia theo các hoạt động sẽ giúp cho người sử dụng trong quá trình nhập liệu và kiểm soát chứng từ đầu vào cũng như việc kiểm tra đối chiếu sổ sách báo cáo đầu ra theo từng hoạt động....

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 123 66   Download

 • Về mặt cơ bản, nền kinh tế của từng quốc gia vẫn mang tính tự cung tự cấp. Với sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, quan hệ trao đổi hàng hoá đã có sự thay đổi về chất. Trong từng quốc gia, nền kinh tế với một thị trường thống nhất được hình thành thường phải thông qua mối liên hệ bên trong mà phát huy tác dụng.Như vậy, quan điểm duy vật biện chứng về sự liên hệ đòi hỏi phải thừa nhận tính tương đối trong sự phân loại các mối liên hệ.

  doc0p tengteng2 12-11-2011 39 16   Download

 • Đặng Thị Thanh Hòa Bộ môn Sinh học, Khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm Tp. HCM. Mẫu vật được thu thập Dinophysis hàng tháng từ tháng Giêng đến tháng 11 năm 1999 tại Thừa Thiên-Huế, miền trung Việt Nam. Hai mươi hai loài đã được tìm thấy, bảy trong số họ đã kỷ lục mới cho hệ thực vật địa phương thực vật phù du:

  pdf7p phalinh2 01-07-2011 59 8   Download

 • Làng Sình (Lại Ân) thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, cách thành phố Huế khoảng 9km về phía đông. Đây là một làng cổ nổi tiếng với chùa Sùng Hóa từng được ghi trong Ô Châu cận lục của Dương Văn An từ 400 năm trước. Ngoài sản xuất nông nghiệp làng Sình có những nét văn hóa rất lạ và riêng như có chùa Phật và nhà thờ, có người gốc Hoa xen kẽ trong nhóm người Việt, có lễ hội vật đầu xuân hàng năm, có nghề in tranh thờ cúng, có nghề làm hương, làm...

  pdf9p gauhaman123 22-11-2011 49 7   Download

 • Động vật đáy (Zoobenthos) có đời sống liên quan đến nền đáy. Tùy theo tập tính sinh học, đặc điểm sinh học của nhóm loài mà chúng có các phương thức sống như: sống bám trên giá thể tự nhiên trong thủy vực, đào hang dưới lớp trầm tích đáy hoặc kiếm ăn trên nền đáy.

  pdf8p gaunau123 24-11-2011 49 6   Download

Đồng bộ tài khoản