BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
7
download

BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 12 - H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán 2 I. Thóc II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác Cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Dư đầu năm Lượng 4 Tiền 5 Phát sinh trong năm Số thừa Lượng Tiền 6 7 Số thừa đã sử lý Lượng Tiền 8 9 Dư cuối năm Lượng 10 Tiền 11 1 Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 12 - H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá Đơn Dư đầu năm Phát sinh trong năm Dư cuối năm dự trữ xuất bán vị Lượng Tiền Số thừa Số thừa đã sử lý Lượng Tiền tính Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Thóc - - - II. Gạo - - III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác - - Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản