Báo cáo thừa hàng hóa vật tư hàng hóa dự trữ

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
7
download

Báo cáo thừa hàng hóa vật tư hàng hóa dự trữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo thừa hàng hóa vật tư hàng hóa dự trữ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thừa hàng hóa vật tư hàng hóa dự trữ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 12 - H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá Đơn Dư đầu năm Phát sinh trong năm Dư cuối năm dự trữ xuất bán vị Lượng Tiền Số thừa Số thừa đã sử lý Lượng Tiền tính Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Thóc - - - II. Gạo - - III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác - - Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản