Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.755
lượt xem
174
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ Tài khoản :......................... Mã Tên KH/NCC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản