BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
270
lượt xem
36
download

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ Tài khoản :......................... Mã Tên KH/NCC Nợ Đầu kỳ Có Nợ Phát sinh Có Nợ Cuối kỳ Có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ Tài khoản :......................... Mã Tên KH/NCC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản