intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

MẪU BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promugated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date Minister of Agriculture and Rural Development) / / 2011 by SỞ NN& PTNT …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC KT&BVNLTS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /BC- ………., ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác 1. Kết quả cấp chứng nhận khai thác Bảng tổng hợp kết quả chứng nhận thủy sản khai thác tháng ……Quý….. Thực hiện tháng…….. Lũy tiến từ Tên Doanh Tôm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác

  1. (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promugated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date / / 2011 by Minister of Agriculture and Rural Development) SỞ NN& PTNT …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC KT&BVNLTS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ………., ngày tháng năm 20…. /BC- BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác
  2. 1. Kết quả cấp chứng nhận khai thác Bảng tổng hợp kết quả chứng nhận thủy sản khai thác tháng ……Quý….. Thực hiện tháng…….. Lũy tiến từ Tên Tổng tháng đầu năm đến Doanh Mực Tôm Cá Các loài khác …../20…. tháng …. nghiêp TT (DN) Số Kh ối Số Kh ối Số Kh ối Số Kh ối Số Kh ối Số Kh ối được lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng chứng nhận nhận nhận nhận nhận nhận chận nhận chận nhận chận nhận chận đã đã đã đã đã đã cấp cấp cấp cấp cấp cấp 1 2
  3. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng
  4. 2. Các trường hợp vi phạm (Danh sách các tàu vi phạm) 3. Những khó khăn, vướng mắc 4. Đề xuất, kiến nghị Nơi nhận CHI CỤC TRƯỞNG - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản