Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.232
lượt xem
187
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho"

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO Tháng :........................................ Loại :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ Mã Tên SL TT SL TT SL TT SL TT Cộng theo loại Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản