Mẫu Báo cáo tổng hợp tồn kho

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
156
lượt xem
12
download

Mẫu Báo cáo tổng hợp tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tổng hợp tồn kho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng hợp tồn kho

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO Tháng :........................................ Loại :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ Mã Tên SL TT SL TT SL TT SL TT Cộng theo loại Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản