intTypePromotion=3

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
477
lượt xem
103
download

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ 2 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - ... 2. Gạo - ... II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - ... B. Thiết bị - ... C. Vật tư khác - ... Tổng cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Tồn kho đầu năm SL TT 4 5 Nhập Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT 6...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá Đơn Tồn kho đầu Nhập Xuất Tồn kho cuối dự trữ vị năm Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế kỳ tính SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - ... 2. Gạo - ... II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - ... B. Thiết bị - ... C. Vật tư khác - ... Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản