intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BÁO CÁO XÊP HẠNG TỔNG CÔNG TY"

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
290
lượt xem
24
download

BIỂU MẪU " BÁO CÁO XÊP HẠNG TỔNG CÔNG TY"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo xếp hạng tổng công ty mẫu số 1 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO XÊP HẠNG TỔNG CÔNG TY"

  1. TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔNG CÔNG TY BÁO CÁO XÊP HẠNG TỔNG CÔNG TY STT Tên công ty Độ phức tạp quản lý Hiệu quả s Vốn Doanh thu Đầu mối quản Tr.độ công Lao động Nộp ngâ lý nghệ sách Giá trị Điể Giá trị Điể Giá trị Điểm Giá trị Điể Giá trị Điể Giá trị Điể (tỷ m (tỷ m (tỷ m (người m (tỷ m đồng) đồng) đồng) ) đồng) I. Tiêu chuẩn xếp hạng ngành… 1 Công ty A Năm ... Năm ... Năm ... 2 Công ty B Năm ... Năm ... Năm ... 3 Công ty C Năm ... Năm ... Năm ... ............. Người lập biểu ......, ngày..... tháng...... năm....... (Ký và ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2