Biểu mẫu " Chi tiết thuế phải nộp"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
23
download

Biểu mẫu " Chi tiết thuế phải nộp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Chi tiết thuế phải nộp" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Chi tiết thuế phải nộp"

  1. CHI TIẾT THUẾ PHẢI NỘP Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế :..........................Tài khoản :................................. Ngày Số Loại Diễn giải Phải nộp Nộp thuế Đã khấu trừ Giảm do trả  Miễn giảm  lại thuế Số dư nợ phải nộp đầu kỳ : Cộng : Số còn phải nộp :
Đồng bộ tài khoản