Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3.026
lượt xem
177
download

Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Chứng từ ghi sổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S02A­H Đơn vị :........ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :.......................................CTGS :.....................................Ghi chú :....................... ..................................................................................................................................... Ngày CTGS :............................................................................................................... Ngày Số CT Trích yếu Nợ Có Số tiền Kèm theo : ....................................................................................chứng từ gốc Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản