Biểu mẫu " Danh mục phòng ban"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
102
lượt xem
10
download

Biểu mẫu " Danh mục phòng ban"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Danh mục phòng ban"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ DANH MỤC PHÒNG BAN STT Mã phòng Tên phòng Ghi chú
Đồng bộ tài khoản