Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

969
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 2 mẫu Đề án hoạt động xuất khẩu lao động được Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

  1. Mẫu số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Tên cơ quan quản lý doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nghiệp) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Tên doanh nghiệp) ...., ngày... tháng.... năm.... ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................ Tên giao dịch:................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................... Điện thoại:............................; Fax:...............................; E-mail:..................... 3. Quyết định thành lập doanh nghiệp (số, ngày và cơ quan ký)..................... ......................................................................................................................... 4. Họ và tên Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) doanh nghiệp:......................... ......................................................................................................................... 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày và cơ quan cấp):............... ......................................................................................................................... 6. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp:.......... ......................................................................................................................... 7. Vốn điều lệ của doanh nghiệp:.................................................................... - Trong đó: Vốn cố định:................................................................................. Vốn lưu động:.............................................................................. - Nguồn vốn:.................................................................................................... 8. Tài khoản tại Ngân hàng: - Tiền Việt Nam:.............................................................................................. - Ngoại tệ:........................................................................................................ I. Tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*): - Cơ sở vật chất của doanh nghiệp; - Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp; - Các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp;
  2. - Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, kèm theo bảng cân đối kế toán theo Mẫu B01/DN và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiêp năm trước liền kề về kết quả hoạt động theo Mẫu B02DN ban hành kèm theo Quyết định số 1141/TC- CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính có xác nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp. II. Đề án hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp: 1. Sự cần thiết hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp: Nêu rõ yêu cầu khách quan và chủ quan cần thiết có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Phân tích, đánh giá khả năng hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp: - Khả năng tiếp cận và khai thác thị trường lao động ngoài nước: các thị trường và đối tác nước ngoài mà doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ hoặc đã tiến hành thăm dò, ký kết bản ghi nhớ, thư trao đổi về cung ứng lao động, nội dung các văn bản đó; - Nguồn vốn dự kiến có thể dành cho đầu tư phục vụ hoạt động xuất khẩu lao động. - Khả năng về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của doanh nghiệp để thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động. 3. Dự kiến mục tiêu, kế hoạch xuất khẩu lao động: - Dự kiến kế hoạch đưa lao động đi trong năm đầu và những năm tiếp theo (tổng số, phân theo từng thị trường, cơ cấu lao động theo giới tính và ngành nghề); dự kiến số lao động được giải quyết việc làm tại chỗ, tại địa phương....; - Dự kiến nguồn thu cho xã hội, doanh nghiệp và người lao động thông qua hoạt động xuất khẩu lao động. III. Các biện pháp tổ chức thực hiện: Nêu kế hoạch triển khai hoạt động xuất khẩu lao động và các biện pháp kèm theo khi đơn vị được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động: - Kế hoạch tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động; - Kế hoạch cụ thể về chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu lao động trực thuộc và cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng cho người lao động; - Kế hoạch chuẩn bị nguồn lao động và đào tạo - giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài (địa bàn tuyển chọn, phương thức tuyển chọn và đào tạo). - Kế hoạch chuẩn bị cho công tác quản lý lao động làm việc ở nước ngoài. Phê duyệt của cơ quan Tổng giám đốc quản lý doanh nghiệp hoặc Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  3. (*) Ghi chú: Đối với doanh nghiệp thành lập mới không yêu cầu trình bày Mục I.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2