intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
325
lượt xem
47
download

BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất theo Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

  1. Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Phụ lục DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ……… Người nộp thuế..................................………………………………….. Mã số thuế:......................................…………………………………… Người Địa chỉ Giá 1 m2 Giá trị Giá 1m2 đất Giá trị TT Hoá Ngày nhận lô đất Diện đất chuyển chuyển chuyển đơn chuyể chuyể tích chuyển quyền sử quyền theo quyền theo n n (m2) quyền dụng đất, đơn giá do giá UBND quyền quyền chuyển UBND cấp cấp tỉnh quyền tỉnh quy quy định thuê đất định (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tổn g Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2