Biểu mẫu " Đơn đề nghị hạn giấy phép xây dựng"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
154
lượt xem
7
download

Biểu mẫu " Đơn đề nghị hạn giấy phép xây dựng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đơn đề nghị hạn giấy phép xây dựng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn đề nghị hạn giấy phép xây dựng"

  1. Mẫu số: 05/GPXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi: ..............................................................................2 Tôi tên: ..............................................................sinh năm:.................. Chứng minh nhân dân số:......................do:.............................. cấp ngày:................ Địa chỉ thường trú: Số nhà:.............................................. đường: ............................................................ phường (xã):.....................................quận (huyện):.................................................. Là chủ đầu tư công trình:................................... tại số:............................................ đường:.................................phường (xã):.................... quận (huyện):..................... đã được.................…… 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ............…………… ngày…..tháng…... năm………….. Lý do xin gia hạn: .......................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
  2. Đính kèm: Tp.Hồ Chí Minh, - Giấy phép xây dựng (bản chính) ngày......tháng.......năm........ Người làm đơn (ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản