Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

Chia sẻ: Nguyen Duc Tan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
3.197
lượt xem
228
download

Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

  1. TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Số:........./PG __________________________ .................., ngày......tháng....năm........... GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi..........................................(1).......................................................... Giới thiệu Ông, Bà:................................................................................................... Chức vụ :................................................................................................................... được cử đến :............................................................................................................ Về việc :.................................................................................................................... Mong..........................giúp đỡ ông, bà. ………………………………………hoàn thành nhiệm vụ. Giấy giới thiệu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Có giá trị hết ngày……......... (Ký tên đóng dấu) ______________________________ Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu (1) Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản