Biểu mẫu"Kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm"

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
937
lượt xem
204
download

Biểu mẫu"Kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu"Kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm"

  1. Mã tài liệu: NS – 18 – BM02 QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HÀNG NĂM I/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÂN SỰ: II/ DỰ KIẾN NHU CẦU PHÁT SINH NHÂN SỰ: 1. Điều động, bổ nhiệm Stt Chức danh bổ Nguồn Tăng/giảm Ghi chú nhiệm 2. Dự kiến nghỉ việc, thuyên chuyển Stt Chức danh nghỉ việc Số lượng dự kiến Ghi chú 3. Tăng mới do thay đổi tổ chức Stt Chức danh tăng mới Số lượng Thời Ghi chú dự kiến gian cần III/ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NHÂN SỰ TRONG NĂM Tổng số Tăng mới Giảm Quý Thời gian cụ thể cán bộ Vị trí Số người Vị trí Số người I II III IV Cả năm
  2. Mã tài liệu: NS – 18 – BM02 QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: IV/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN Tổng số thời Tổng chi phí Quý Vị trí Số lượng gian sử dụng1 lương I II III IV Cả năm V/ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ý kiến của Giám đốc điều hành ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… TP. nhân sự Giám đốc điều hành 1
Đồng bộ tài khoản