Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.148
lượt xem
224
download

Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

  1. Bộ, Sở: … Mẫu số : S01­ H Đơn vị: … (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) NHẬT KÝ ­ SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký ­ Sổ cái) Năm……………. Ngày  CHỨNG TỪ Số  Số hiệu  Số  Tài khoản  Tài khoản  Tài  Tài  Tài khoản  tháng  DIỄN GIẢI phát  TK đối ứng thứ  …….... …….... khoản  khoản  …….... ghi  sinh tự  …….... …….... sổ Số  Ngày  Nợ Có dòng Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có hiệu tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … 61 62 Số dư đầu kỳ ­Cộng phát sinh tháng ­Luỹ kế từ đầu quý ­Luỹ kế từ đầu năm ­Số dư cuối tháng ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ : Lập, ngày … tháng … năm …
  2. 2 Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản