Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH về việc tạm giữ tài liệu,tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế"

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

338
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Mẫu số: 10/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH về việc tạm giữ tài liệu,tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế"

  1. Mẫu số: 10/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc hoặc ĐOÀN THANH TRA... Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........        QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Điều 90 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ Quyết định số..............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra ................................................................................ tại...........................................................................................................................; - Xét đề nghị của.........................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Tạm giữ các tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế của: Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ................. Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày..................... Địa chỉ: ......................................................................................................... Các tài liệu, tang vật bị tạm giữ bao gồm: 1..................................................................................................................... 2 .................................................................................................................... (hoặc Danh mục các tài liệu, tang vật bị tạm giữ được ban hành kèm theo Quyết định này). Thời hạn tạm giữ: ......................................................................................... Hình thức tạm giữ: ........................................................................................
  2. Điều 2: Người thực hiện tạ m giữ: ................................................................ Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 và Đoàn thanh tra ....................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu: VT; Bộ phận thanh tra. Ghi chú: Về hình thức tạm giữ ghi rõ niêm phong bảo quản tại chỗ hay đưa đến nơi khác (ghi rõ nơi để tài liệu, tang vật bị tạm giữ).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2