Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
492
lượt xem
102
download

Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... ST Chứng từ Tên, đặc điểm,  Nước  Năm  Năm  Số hiệu  Giá trị  T ký hiệu TSCĐ sản  sản  sử  TSCĐ ghi  Số Ngày xuất xuất dụng tăng Loạ i:  Cộng loại Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ  Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản