Sổ ghi tăng tài sản cố định

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
136
lượt xem
14
download

Sổ ghi tăng tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... ST T Loạ i:  Chứng từ Số Ngày Tên, đặc điểm, 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ ghi tăng tài sản cố định

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... ST Chứng từ Tên, đặc điểm,  Nước  Năm  Năm  Số hiệu  Giá trị  T ký hiệu TSCĐ sản  sản  sử  TSCĐ ghi  Số Ngày xuất xuất dụng tăng Loạ i:  Cộng loại Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ  Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản