Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
244
lượt xem
57
download

Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban :.................................................................... Nhóm dụng cụ :............................................................. CHỨNG TỪ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Ghi tăng dụng cụ Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Ghi giảm dụng cụ Số lượng Thành tiền Công cụ:............................. Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng

  1. Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban :.................................................................... Nhóm dụng cụ :............................................................. CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày Lý do ghi tăng Đơn Số Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền tháng vị lượng Công cụ:............................. Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ
Đồng bộ tài khoản