Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ……….. "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

371
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đề nghị hoàn thuế theo hiệp định của đối tượng cư trú việt nam theo số: 03/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ……….. "

  1. Mẫu số: 03/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Đ Ề NGH Ị HOÀN THU Ế THEO HI Ệ P Đ Ị NH TRÁNH Đ ÁNH THU Ế HAI L Ầ N GI Ữ A VI Ệ T NAM VÀ … … … . . (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam) Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp: A. Áp dụng cho cá nhân; B. Áp dụng cho tổ chức; AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức 1. Người được hoàn thuế: A. Cá nhân: : B. Tổ chức: : 1.1. Tên đầy đủ:........................................................................................................ A. CMND A. Hộ chiếu ế B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ậ Số: .................................................................................. Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp........................................ 1.2. Tên sử dụng trong giao dịch………………………………………………………… 1.3. Tư cách pháp lý A. Cá nhân hành nghề độc lập ậ B. Pháp nhân B A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc ộ A.B.Khác A B. Liên danh không tạo pháp nhân ạ Nêu rõ:......................................... 1.4. a. Địa chỉ tại Việt Nam:………………………………………..………………………... …………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ……………………………………… Địa chỉ trên là: A. Nhà ở thường trú B. Trụ sở chính AB. Khác Nêu rõ: .............. 1.4.b. Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên)…................................. ……………………...................................................................................................….. Số điện thoại:………...........................….... Số Fax: ……...................………… E-mail: ………… ................................………… 1.5. Quốc tịch: AB. Việt Nam AB. Nước ký kết ế AB. Nước khác ớ………… 1.6. Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): ................................................................................ 1.7.a Địa chỉ tại Nước ký kết:……......................................................................................... Số điện thoại:………….............................................. Số Fax: …………….............................… E-mail: …………..................……………. Địa chỉ trên là: A.Nơi làm việc ệ A. Nơi lưu trú B. Văn phòng ĐD V B. Cơ sở thường trú AB. Khác Nêu rõ: .............. 1.7.b. Địa chỉ giao dịch tại Nước ký kết (nếu khác với địa chỉ nêu trên)................................. ......................................................................................................................................... Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ……………………………………..
  2. 1.8. Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có)........................................................... 2. Đại diện được uỷ quyền: 2.1. Tên đầy đủ:......................................................................................................................... A. CMND A. Hộ chiếu ế B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ậ Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... 2.2. Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:...............................E-mail:............................................. 2.3 Mã số thuế (nếu có):........................................................................................................... 2.4. Tư cách pháp lý B. Pháp nhân B A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc ộ B. Liên danh không tạo pháp nhân ạ AB. Khác A Nêu rõ:........................................... 3. Nội dung đề nghị hoàn thuế: 3.1. Năm đề nghị áp dụng Hiệp định: ………………. 3.2. Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều …….: ................................................... 3.3. Thời gian phát sinh thu nhập: ....................................................................................... 3.4. Số thuế đã nộp đề nghị hoàn: ........................................................................................ 3.5. Hình thức hoàn thuế: - Bù trừ sang loại thuế/phí khác: - Hoàn thuế bằng tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ + Đồng tiền hoàn thuế: ..................................................................................... + Chủ tài khoản: ............................................................................................... + Số tài khoản: .................................................................................................. + Tên ngân hàng: .............................................................................................. + Địa chỉ ngân hàng: ........................................................................................ 4. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến số thuế đề nghị áp dụng Hiệp định: 4.1. Giải trình tóm tắt về giao dịch: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4.2. Tài liệu gửi kèm: 1. 2. .. Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này./. ..........., ngày..........tháng ........năm ...... NGƯỜI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ
  3. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2