intTypePromotion=1

Mẫu 1: Công văn đề nghị hỗ trợ lãi vay của các tổ chức kinh tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
471
lượt xem
21
download

Mẫu 1: Công văn đề nghị hỗ trợ lãi vay của các tổ chức kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu 1: Công văn đề nghị hỗ trợ lãi vay của các tổ chức kinh tế

  1. Tài liệu tham khảo biểu mẫu quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 Mẫu 1: Công văn đề nghị hỗ trợ lãi vay của các tổ chức kinh tế TỔ CHỨC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ……, ngày….tháng….năm 20… Số: /…… V/v đề nghị hỗ trợ lãi vay xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê Kính gửi: Sở Tài chính Bình Thuận. 1. Thông tin về Tổ chức kinh tế và dự án: - Tên tổ chức kinh tế:….; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … do …. cấp ngày…; - Điện thoại: … fax … email…; - Tài khoản … mở tại ….; - Tổ chức kinh tế đã thực hiện xây dựng (sửa chữa) công trình …. theo Giấy phép xây dựng số … ngày … do … cấp; - Tổng giá trị quyết toán công trình là …. đồng, được cơ quan hoặc người có thẩm quyền (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc) phê duyệt tại Quyết định số … ngày …; - Mục đích sử dụng công trình: cho … (tên cơ sở thực hiện xã hội hóa) thuê theo Hợp đồng số … ngày ….; - Tổng giá trị vốn vay …… đồng tại Ngân hàng … theo Hợp đồng tín dụng số … ngày …. 2. Đề nghị hỗ trợ: Căn cứ quy định tại Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày .../.../2012 của UBND tỉnh về việc ….., …..(tên tổ chức kinh tế) đề nghị Sở Tài chính thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh hỗ trợ lãi vay từ ngày … đến ngày …. Hồ sơ gửi kèm theo văn bản này gồm các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều .. Quyết định số …/2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, tính pháp lý của những hồ sơ, chứng từ gửi kèm./.
  2. Tài liệu tham khảo biểu mẫu quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - N hư trên; - Lưu …
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2