intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
155
lượt xem
15
download

MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 1. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học (xác định chính xác nhóm ngành để xét giải):

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN

  1. Mẫu 1. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học (xác định chính xác nhóm ngành để xét giải):
  2. Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài Ghi chú: Trang này để rời, không đóng gộp vào báo cáo tổng kết đề tài. BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học: Sinh viên thực hiện: Nam, Nữ: Dân tộc: Lớp, khoa: Năm thứ: /Số năm đào tạo: Ngành học: (Ghi rõ họ và tên sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài) Người hướng dẫn:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản