Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
83
lượt xem
8
download

Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế theo Hiệp định, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hướng dẫn. + Cơ quan thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu Cơ quan thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viế + quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Cục Thuế) + Gửi qua đường bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định theo mẫu; i. Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú tr ii. Bản sao đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp trong trườn iii. cảnh tại VN trong trường hợp là cá nhân hành nghề độc lập; hoặc bản sao hợp đồng lao động và hộ Bản sao hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồ iv. ký với tổ chức, cá nhân VN, giấy chứng nhận tiền gửi tại VN, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tạ Chứng từ nộp thuế có xác nhận của kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thuế khi thu tiền thuế; hoặc v. Xác nhận của tổ chức, cá nhân VN ký kết hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế the vi. Ghi chú: • Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Trường hợp tài liệu bằng tiế thực theo thẩm quyền. • Trường hợp NNT uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định: bên uỷ q và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về giấy uỷ quyền theo quy định của nước nơi NN • Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại VN phải được hợp pháp hoá lãn + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trường hợp nhận được đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì thời hạn chậm nhất là 60 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Tổ chức + Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế + Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước +
  2. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước hoặc - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Văn bản đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài (m + Văn bản đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam (mẫ - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính + ( T (Á Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp: A. Áp dụng cho cá nhân; B. Áp dụng cho tổ chức; AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức ∗ 1. Người được hoàn thuế:
  3. A. Cá nhân: ∗ B. Tổ chức: ∗ Tên đầy đủ:...................................................................................................................... 1.1. A. Hộ chiếu ∗ B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ∗ Số: ......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp........................................ Tên sử dụng trong giao dịch…………………………………………………………… 1.2. Địa chỉ tại Việt Nam:…………………………………………………………………... 1.3.a ………………………………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. Địa chỉ trên là: A.Nơi làm việc∗ A. Nơi lưu trú ∗ B. Văn phòng ĐD ∗ B. Cơ sở thường trú ∗ AB. Khác ∗ Nêu rõ:....................................... Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên)…..................................... 1.3.b. …………………………………………………………………………………………….. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): .............. ....................................................................... 1.4. Thời gian có mặt tại Việt Nam hoặc thực hiện hoạt động tại Việt Nam: ………………… 1.5. Địa chỉ tại Nước ký kết: ………………………………………………………………….. 1.6. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. Tư cách pháp lý 1.7. A. Cá nhân hành nghề độc lập ∗ ∗ B. Pháp nhân A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc B. Liên danh không tạo pháp nhân ∗ ∗ ∗ AB. Khác Nêu rõ............................................... Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có)………....................................................................... 1.8. 2. Đại diện được uỷ quyền: ∗ Tên đầy đủ:......................................................................................................................... 2.1. A. CMND ∗ A. Hộ chiếu ∗ B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ∗ Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... Địa chỉ:.................................................................................... 2.2. Số điện thoại:................. Số Fax:............................... E-mail:........................................... Mã số thuế (nếu có):...................................................................................................... 2.3. Tư cách pháp lý 2.4. A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc ∗ ∗ B. Pháp nhân B. Liên doanh không tạo thành pháp ∗ ∗ AB. Khác nhân Nêu rõ:........................ Nội dung đề nghị hoàn thuế: 3. Năm đề nghị áp dụng Hiệp định: ………………. 3.1. Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều …….: ................................................. 3.2. Thời gian phát sinh thu nhập: ...................................................................................... 3.3. Số thuế đã nộp đề nghị hoàn: ...................................................................................... 3.4. Hình thức hoàn thuế: 3.5.
  4. - Bù trừ sang loại thuế/phí khác: ∗ - Hoàn thuế bằng tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ + Đồng tiền hoàn thuế: .................................................................................... + Chủ tài khoản: .............................................................................................. + Số tài khoản: ................................................................................................. + Tên ngân hàng: ............................................................................................. + Địa chỉ ngân hàng: ....................................................................................... 4. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến số thuế đề nghị áp dụng Hiệp định: Giải trình tóm tắt về giao dịch: 4.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Tài liệu gửi kèm: 4.2. 1. 2. 3. 4. Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trư NGƯỜI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ ( T (Á Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp: A. Áp dụng cho cá nhân; B. Áp dụng cho tổ chức; AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức ∗ 1. Người được hoàn thuế:
  5. A. Cá nhân: ∗ B. Tổ chức: ∗ Tên đầy đủ:........................................................................................................ 1.1. A. CMND ∗ A. Hộ chiếu ∗ B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ∗ Số: .................................................................................. Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp........................................ Tên sử dụng trong giao dịch………………………………………………………… 1.2. Tư cách pháp lý 1.3. A. Cá nhân hành nghề độc lập ∗ ∗ B. Pháp nhân A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc ∗ ∗ A.B.Khác B. Liên danh không tạo pháp nhân ∗ Nêu rõ:......................................... Địa chỉ tại Việt Nam:………………………………………..………………………... 1.4. a. …………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ……………………………………… Địa chỉ trên là: A. Nhà ở thường trú ∗ B. Trụ sở chính ∗ AB. Khác ∗Nêu rõ: .............. Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên)…................................. 1.4.b. ……………………...................................................................................................….. Số điện thoại:………...........................….... Số Fax: ……...................………… E-mail: ………… ................................………… Quốc tịch: 1.5. AB. Việt Nam ∗ AB. Nước ký kết ∗ AB. Nước khác …………∗ Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): ................................................................................ 1.6. Địa chỉ tại Nước ký kết:……......................................................................................... 1.7.a Số điện thoại:………….............................................. Số Fax: …………….............................… E-mail: …………..................……………. Địa chỉ trên là: A.Nơi làm việc ∗ A. Nơi lưu trú ∗ B. Văn phòng ĐD ∗ B. Cơ sở thường trú ∗ AB. Khác ∗Nêu rõ: .............. Địa chỉ giao dịch tại Nước ký kết (nếu khác với địa chỉ nêu trên)................................. 1.7.b. ......................................................................................................................................... Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: …………………………………….. Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có)........................................................... 1.8. 2. Đại diện được uỷ quyền: ∗
  6. Tên đầy đủ:......................................................................................................................... 2.1. A. CMND ∗ A. Hộ chiếu ∗ B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ∗ Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... Địa chỉ:.................................................................................... 2.2. Số điện thoại:................. Số Fax:...............................E-mail:............................................. Mã số thuế (nếu có):........................................................................................................... 2.3 Tư cách pháp lý 2.4. A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc ∗ ∗ B. Pháp nhân B. Liên danh không tạo pháp nhân ∗ ∗ AB. Khác Nêu rõ:........................................... Nội dung đề nghị hoàn thuế: 3. Năm đề nghị áp dụng Hiệp định: ………………. 3.1. Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều …….: ................................................. 3.2. Thời gian phát sinh thu nhập: ...................................................................................... 3.3. Số thuế đã nộp đề nghị hoàn: ...................................................................................... 3.4. Hình thức hoàn thuế: 3.5. - Bù trừ sang loại thuế/phí khác: ∗ - Hoàn thuế bằng tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ + Đồng tiền hoàn thuế: ................................................................................... + Chủ tài khoản: .............................................................................................. + Số tài khoản: ................................................................................................. + Tên ngân hàng: ............................................................................................. + Địa chỉ ngân hàng: ....................................................................................... 4. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến số thuế đề nghị áp dụng Hiệp định: Giải trình tóm tắt về giao dịch: 4.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Tài liệu gửi kèm: 4.2. 1. 2. .. Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trư NGƯỜI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản