Biểu mẫu " Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
516
lượt xem
66
download

Biểu mẫu " Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh"

  1.              Tên DN : CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Số :…………… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­ o0o­­­­­ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN  PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi:  Phòng Đăng ký Kinh doanh ……………  ­ Tên Doanh nghiệp :...............................................................................................................  ­ Giấy  ĐKKD số : .............................. ngày cấp :...................................................................   ­ Trụ sở chính : ........................................................................................................................  ­ Điện thoại :...................................Fax :..................................................................................  ­ Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật :..............................................................   + Địa chỉ thường trú :............................................................................................. + Giấy CMND số : ............ ngày cấp : ................... nơi cấp :....................................  ­ Tên Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện :............................................................................   ­ Giấy đăng ký hoạt động số : ............... ngày cấp :.................................................................  ­ Địa chỉ :.................................................................................................................................  ­ Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh : ...................................................................................  ­ Điện thoại :.................................... Fax :...............................................................................   ­ Họ tên người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện :...............................................  + Địa chỉ thường trú :....................................................................................................... + Giấy CMND số : ............………..ngày cấp : ..............nơi cấp :.....................................                ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG                                                                  ĐẠI DIỆN NHƯ SAU :
  2. Họ tên người thay thế làm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:  ­  Họ và  tên :........................................................................ Giới tính :.......................  ­ Sinh ngày :.....tháng.....năm..... Dân tộc :...........Quốc tịch :..................................................  ­ CMND (hộ chiếu) số :............. ngày cấp :............... nơi cấp :................................................  ­ Địa chỉ thường trú :................................................................................................................  ­ Chỗ ở hiện tại :.....................................................................................................................     Chúng tôi cam kết :               ­  Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp              ­  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. .........., ngày………..tháng ……..năm…….                                                 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP                                                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)   Kèm theo thông báo thay đổi :     ­    Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản chính) .     ­    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của  doanh nghiệp (bản sao).     ­    Xuất trình CMND và hộ khẩu của người đứng đầu chi nhánh­VPDĐ mới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản