intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

31
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính về tổng nguồn tài chính của đơn vị, cộng chi thường xuyên, 1uỹ lương, nhiệm vụ chuyển tiếp của năm trước,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao

  1. Bộ, cơ quan Trung ương: ……. THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC, THỂ THAO Mẫu biểu số 43 NĂM…….. Chương:.... (Dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng Ước thực hiện năm trước Tổng nguồn Dự toán tài chính III. Chênh lệch thu-chi chi của đơn vị Nội Trong dung đó Chi Chi không thường STT thường xuyên xuyên Tổng số Ngân Thu phí Các Các Nhiệm Tổng sách Cộng Nhiệm được để khoản Cộng khoản vụ cộng nhà chi vụ phát Đơn vị lại thu khác chi Quỹ chi chuyển nước không sinh mới thường lương thường tiếp của thường trong xuyên xuyên năm xuyên năm khác trước Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN Nguồn thu phí được Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn cấp được để thu khác cấp để lại thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác lại lại lại lại lại lại Tổng dự toán A được giao Tổng B kinh phí phân bổ 1 Đơn vị A 2 Đơn vị B 3 Đơn vị C … Tổng dự toán C chưa phân bổ Tổng cộng (*) Thuyết minh chi tiết từng nhiệm vụ; cung cấp quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ có liên quan
  2. Mẫu biểu số 43 THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC, THỂ THAO NĂM…….. (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng Dự toán phân bổ Tổng nguồn Dự toán tài chính III. Chênh lệch thu-chi chi của đơn vị Trong đó Chi Nội Chi không dung thường thường xuyên xuyên Tổng số (*) Các Nhiệm STT Cộng Nhiệm Cộng khoản vụ chi vụ phát chi Quỹ chi chuyển không sinh mới Ngân thường lương thường tiếp của Thu phí Các thường trong Tổng sách xuyên xuyên năm được để khoản xuyên năm cộng nhà khác trước lại thu khác nước Đơn vị N g u ồ Nguồn Nguồn n Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn NSNN Nguồn thu phí được Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí t NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn thu NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn cấp để lại thu khác cấp được để thu khác cấp được để h cấp được để thu khác cấp được để khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác lại lại u lại lại lại lại k h á c Tổng dự toán A được giao Tổng B kinh phí phân bổ 1 Đơn vị A 2 Đơn vị B 3 Đơn vị C … Tổng dự toán C chưa phân bổ Tổng cộng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2