intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
181
lượt xem
11
download

Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ" Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA,MẸ (Dùng cho trừờng hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ ) Kính gửi:………………………………………………………………… Họ và tên người nhận cha/mẹ:……………………………………………Giới tính…………………… Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………….. Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….. Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây là…………………..của tôi. Họ và tên:……………………………………………………………...Giới tính:………………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………... Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:…………………………………………………….. Nơi thường trú/tạm trú (1): ......................................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….. Tôi cam đoan việc nhận …………………….của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký. Làm tại…………………………………….ngày……..tháng……năm….. Người khai ……………… Chú thích: (1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2