Biểu mẫu: "Tổng hợp chi hoạt động"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
229
lượt xem
17
download

Biểu mẫu: "Tổng hợp chi hoạt động"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Tổng hợp chi hoạt động" theo mẫu số S61b-H ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/ 11/ 1996 của Bộ tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Tổng hợp chi hoạt động"

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S61b ­ H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT   ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) TỔNG HỢP CHI HOẠT ĐỘNG Loại……………Khoản……………Nhóm:...............…..Tiểu nhóm.............. Tháng:..................Năm:........................ Phân tích số chi theo nguồn kinh phí Cộng Mục  (hoặc  Ngân sách TW Ngân sách ĐP Thu sự nghiệp Tài trợ Các khoản khác Tháng  Luỹ kế tiểu  này mục)  Tháng  Luỹ kế Tháng  Luỹ kế Tháng  Luỹ kế Tháng  Luỹ kế Tháng  Luỹ kế Từ đầu  Từ  này này này này này quý đâu  năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ­Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản