Tổng hợp chi phí hoạt động

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
131
lượt xem
23
download

Tổng hợp chi phí hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… Mẫu số: S61b - H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) TỔNG HỢP CHI HOẠT ĐỘNG Loại……………Khoản……………Nhóm:...............…..Tiểu nhóm.............. Tháng:..................Năm:........................ Phân tích số chi theo nguồn kinh phí Cộng Các khoản khác Tháng này 10 Luỹ kế Tháng này Luỹ kế Từ đầu quý 13 Từ đâu năm 14 Mục (hoặc tiểu mục) Ngân sách TW Tháng này 2 Luỹ kế Ngân sách ĐP Tháng này 4 Luỹ kế Thu sự nghiệp Tháng này 6 Luỹ kế Tài trợ Tháng này 8 Luỹ kế 1 3 5 7 9 11 12 -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp chi phí hoạt động

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S61b - H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) TỔNG HỢP CHI HOẠT ĐỘNG Loại……………Khoản……………Nhóm:...............…..Tiểu nhóm.............. Tháng:..................Năm:........................ Phân tích số chi theo nguồn kinh phí Cộng Mục (hoặc Ngân sách TW Ngân sách ĐP Thu sự nghiệp Tài trợ Các khoản khác Tháng Luỹ kế tiểu này mục) Tháng Luỹ kế Tháng Luỹ kế Tháng Luỹ kế Tháng Luỹ kế Tháng Luỹ kế Từ đầu Từ này này này này này quý đâu năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản