BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
165
lượt xem
20
download

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số: B04 -H BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU Từ tháng :……........ Đến tháng................... Đơn vị tính....... STT Chỉ tiêu Mã số Thu phí và lệ phí Thu sự nghiệp Thu khác Tổng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: B04 -H Đơn vị : ………… BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU Từ tháng :……........ Đến tháng................... Đơn vị tính....... STT Chỉ tiêu Mã số Thu phí và lệ phí Thu sự nghiệp Thu khác Tổng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản