Sổ chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc xây dựng cơ bản

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
333
lượt xem
57
download

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc xây dựng cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) Mẫu số: S43 -H SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) - Loại hoạt động :……………….……………………………….. - Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình :………... Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng 2 3 DIỄN GIẢI TỔNG SỐ 5 … 6 … 7 GHI NỢ TÀI KHOẢN Chia theo khoản mục chi phí … … … … 8 9 10 11 … 12 GHI CÓ TÀI KHOẢN 13 4...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc xây dựng cơ bản

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S43 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) - Loại hoạt động :……………….……………………………….. - Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình :………... Ngày GHI NỢ TÀI KHOẢN GHI CÓ tháng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG TÀI ghi sổ Số Ngày SỐ Chia theo khoản mục chi phí KHOẢN hiệu tháng … … … … … … … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Số dư đầu kỳ Cộng -Cộng tháng -Luỹ kế từ đầu quý -Số dư cuối kỳ -Luỹ kế từ đầu năm - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản