intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

149
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh

  1. Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ theo quy định Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận ho ặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn Các bước Mô tả bước Tên bước Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay 1. vốn. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay 2. vốn. Sau khi th ẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan 3. đến hồ sơ đ ề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các b ên (theo phụ lục số 04). Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực 4. hiện dự án đầu tư) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (Mẫu số 01/BL-GĐN) (b ản chính). Hồ sơ doanh nghiệp: - Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp); - Ngh ị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết 2. đ ịnh bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (bản sao y của Doanh n ghiệp); - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); - Giấy phép h ành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực); Hồ sơ tài chính: - Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của 3. Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - n ếu có (bản sao chứng thực). Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh: 4. - Phương án SXKD (bản chính) theo mẫu của NHPT (Mẫu số 02/BLNH-PATL) và các tài liệu liên quan đến phương án SXKD (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đ ề nghị bảo lãnh vay vốn dự án (mẫu số Công văn số 1097 /NHPT- 1. 01a/BL-GĐN) BL-H... Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH- Công văn số 1097 /NHPT- 2. PATL) BL-H... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là doanh n ghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng d ưới 1.000 lao động. Không b ảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, Quyết định số phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất 1. động sản (trừ các dự án xây dựng nh à ở bán cho người có 60/2009/QĐ-TTg... thu nhập thấp; nh à cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.
  5. Nội dung Văn bản qui định Có dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả. Quy mô dự án Quyết định số 2. tối thiểu là 100 triệu đồng. 14/2009/QĐ-TTg... Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh n ghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự Quyết định số 3. án đ ầu tư, phương án SXKD và cam kết trả đ ược nợ quá hạn 60/2009/QĐ-TTg... thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành. Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án phương án SXKD tối Quyết định số 4. thiểu bằng 10%. 14/2009/QĐ-TTg...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2