intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

120
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Biên bản thanh lý HĐ bảo lãnh, Hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư

  1. Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có dự án đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Biên bản thanh lý HĐ bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc Các bước Mô tả bước Tên bước Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NHPT, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT và doanh nghiệp lập biên bản thanh lý Hợp 1. đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc ban đầu. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT xoá đăng ký giao dịch bảo đảm đối với 2. Hợp đồng thế chấp tài sản theo quy định. H ồ sơ
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2