Mẫu số: S43-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
244
lượt xem
15
download

Mẫu số: S43-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: S43-H

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S43  ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT   ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) ­ Loại hoạt động :……………….……………………………….. ­ Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình :………... Ngày  GHI NỢ TÀI KHOẢN GHI CÓ  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG  TÀI  ghi sổ SỐ Số  Ngày  Chia theo khoản mục chi phí KHOẢN hiệu tháng … … … … … … … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Số dư đầu kỳ Cộng ­Cộng tháng ­Luỹ kế từ đầu quý ­Số dư cuối kỳ ­Luỹ kế từ đầu năm ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản