intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.044
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế Tôi tên là:..............................................................Giới tính......................... Ngày sinh:.............................. Nơi sinh......................................................... Đã trúng tuyển kỳ thi t ốt nghiệp:.................................................................. Khóa ngày:...................................... Tại Hộ i đồng thi:.................................. Nguyên là họ c sinh trường:........................................................................... Điện thoại liên lạc khi cần :.......................................................................... Xin được điều chỉnh: - Từ: Họ tên:…………………………………………….Giới tính……… Ngày tháng năm sinh:...................... ……………………………… Nơi sinh............................................................................................. (Trong hồ sơ học bạ, văn bằng, chứng chỉ) - Thành: Họ tên:…………………………………………….Giới tính…… Ngày tháng năm sinh:.................................. …………………........ Nơi sinh............................................................................................ (Trong hồ sơ khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu) L ý do xin điều chỉnh: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .........ngày....... tháng........năm 200.. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của UBND…………….....
  2. Sau khi thẩm tra, đối chiểu tàng thư với đơn trình bày của đương sự: Tuy hồ sơ bị sai lệch, nhưng thực chất chỉ là một người. Kính đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết. .......ngày.......... tháng........năm 20.... Chủ tịch (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2