intTypePromotion=1

BM.GD-DT.02.- Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp(Bản sao bằng tốt nghiệp)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.001
lượt xem
99
download

BM.GD-DT.02.- Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp(Bản sao bằng tốt nghiệp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP (Bản sao bằng tốt nghiệp) Tôi tên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.GD-DT.02.- Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp(Bản sao bằng tốt nghiệp)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP (Bản sao bằng tốt nghiệp) Tôi tên là:......................................................................Giới tính...................... Ngày sinh:.......................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................. Nghề nghiệp hiện tại:........................................................................................ Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:....................................................................... Khóa ngày:..............................Ban: .............Tại Hộ i đồng thi:.......................... Nguyên là họ c sinh trường:................................................................................ Điện thoại liên lạc khi cần :............................................................................... Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đạo tạo TT Huế xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp (bản sao văn bằng TN) cho tôi. Lý do xin c ấp lại................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................../. .........ngày....... tháng........năm 20 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG Họ tên:................................... Sinh ngày:............................. Tại:........................................ Đã TN kỳ thi:......................... Tại Hội đồng thi:.................... Đã được cấp bằng TN, vào sổ số..............ngày vào sổ:...................... Vậy kính đề nghị phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên..........ngày.............. tháng.........năm 20
  2. HIỆU TRƯỞNG Ghi chú: Nếu trường không còn, hoặc giải thể; thì xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú Nếu tốt nghiệp từ năm 1980 về trước học Ban nào ghi vào.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2