intTypePromotion=1

BM.GD-DT.09.- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm(tập thể)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
18
download

BM.GD-DT.09.- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm(tập thể)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.gd-dt.09.- đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm(tập thể)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.GD-DT.09.- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm(tập thể)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM (Tập thể) Kính gửi: ……………………………………………… Tôi tổ chức, cá nhân:.................................................................................... Địa chỉ:......................................................................................................... Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………........... Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Văn bản quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị được cáp giấy phép dạy thêm . Tên cơ sở dạy thêm:……………………………………………………..... Địa điểm:…………………………………………………………………. Số phòng học:…………….trong đó……….phòng loại………........m2 …………phòng loại…….........m2 ...…………phòng loại….....….m2 Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế Giáo viên: (có danh sách kèm theo) Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến) Môn….. Môn…… Môn…… Lớp Số lớp Số học Số lớp Số học Số lớp Số học sinh sinh sinh Học phí:…………………… đồng/tiết học/ học sinh. Nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD &ĐT và UBND tỉnh, thành phố đã ban hành./. Ý kiến Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép UBND Phường (xã), Thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2