BM.TBXH.05. - Văn bản đăng ký nội quy lao động

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
22
download

BM.TBXH.05. - Văn bản đăng ký nội quy lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.05. - văn bản đăng ký nội quy lao động', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.05. - Văn bản đăng ký nội quy lao động

  1. Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: V/v Đăng ký nội quy lao động ..........,ngày....... tháng........ năm...... Kính gửi: .......................................................................(1) Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/ NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (Ghi tên đơn vị..........), đề nghị (xem mục (1)) xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có: 1. Quyết định ban hành nội quy lao động. 2. Bản nội quy lao động. 3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất(nếu có). Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị - Như trên; (Ký tên, đóng dấu) - Ban chấp hành công đoàn cơ sở(để theo dõi). -Lưu đơn vị. Ghi chú: (1)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh ngoài Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô) . - BQL Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô(đối với đơn vị nằm trong Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản