intTypePromotion=1

BM.TBXH.07. - Bảng tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
7
download

BM.TBXH.07. - Bảng tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.07. - bảng tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.07. - Bảng tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân

  1. Mẫu số 03 Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:........ Tên công ty:..................................................... BIỂU TỔNG HỢP SỐ LAO ĐỘNG THỰC TẾ SỬ DỤNG BÌNH QUÂN Đơn vị tính: Người Số TT Tháng Năm Năm Năm .......... .......... .......... 1 Tháng 1 2 Tháng 2 3 Tháng 3 4 Tháng 4 5 Tháng 5 6 Tháng 6 7 Tháng 7 8 Tháng 8 9 Tháng 9 10 Tháng 10 11 Tháng 11 12 Tháng 12 Bình quân ......, ngày..... tháng..... năm..... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2