BM.TBXH.11 - Đề án thành lập trường Trung cấp nghề

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
94
lượt xem
13
download

BM.TBXH.11 - Đề án thành lập trường Trung cấp nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.11 - đề án thành lập trường trung cấp nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.11 - Đề án thành lập trường Trung cấp nghề

  1. Mẫu số 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày........tháng......năm 20........ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trường trung cấp nghề Phần thứ hai Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho trường hoạt động I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề xin thành lập - Tên trường:................................................................................................................ Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................. - Địa chỉ trụ sở chính của trường............................................................................... Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:..................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):..................................................... ..................................................................................................................................... - Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)........................................................................... - Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:............................................................. (Có sơ yếu lý lịch kèm) - Chức năng, nhiệm vụ của trường: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... II. Mục tiêu đào tạo của trường 1. Mục tiêu chung: 2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo Số Trình độ đào Thời gian Quy mô Dự kiến tuyển sinh đến năm TT tạo và tên nghề đào tạo đào tạo 20... 20.... 20... 20... 20... 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Trung cấp
  2. nghề 1 2 3 4 5 ... III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường 1. Mô hình tổ chức bộ máy: - Ban giám hiệu; - Các phòng chức năng; - Các khoa chuyên môn; - Các tổ bộ môn. 2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn. IV. Các điều kiện đảm bảo cho trường hoạt động 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật: - Cơ sở hạ tầng: + Diện tích đất sử dụng: * Đất xây dựng; * Đất lưu không. + Diện tích xây dựng: * Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành..... * Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn....... * Các hạng mục khác:...... - Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề. 2. Đội ngũ giáo viên: - Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo. 3. Chương trình, giáo trình giảng dạy 4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn.
  3. Phần thứ ba Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án Thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có). Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án Phần thứ tư Hiệu quả kinh tế xã hội - Về kinh tế: - Về xã hội, môi trường: - Tính bền vững của đề án: PHÊ DUYỆT CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: 1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: “Trường trung cấp nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo”; 2. Tên trường không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản