intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TBXH.12. - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

64
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.12. - đơn đăng ký hoạt động dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.12. - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề

  1. Mẫu số 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày........tháng......năm 20........ ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Kính gửi:..................................................... 1. Tên trường:................................................................................................................ Tên giao dịch quốc tế:.................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................. Điện thoại:....................... Fax................................. E-mail:....................................... Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): 3. Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh của các nghề xin đăng ký hoạt động: Số TT Tên nghề Trình độ đào tạo Quy mô tuyển sinh 2006 2007 2008 2009 2010 Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2