intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TBXH.20. - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

107
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.20. - bản khai của thân nhân người có công với cách mạng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.20. - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng

  1. Mẫu số 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc B Ả N KHAI C Ủ A THÂN NHÂN NG ƯỜ I CÓ CÔNG V Ớ I CÁCH M Ạ NG 1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai); Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:..................... Nguyên quán:.............................................................................................................. Trú quán:..................................................................................................................... Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)................ ..................................................................................................................................... 2. Phần khai về người có công: Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh:................................ Nguyên quán:.............................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ):......................................................... Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại................................................................ Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày):............................................. Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với:...................................................................... Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử ; biên bản của gia đình, họ tộc …)................................................................... -… -… Tôi cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. …… ngày…. tháng…. năm 200… ... ngày …. tháng …. năm 200 Xác nhận của UBND xã (phường) Người khai Ông (bà) ………………………………………… (Ký, ghi rõ họ và tên) Hiện cư trú tại: ………………………………….. là …………của ông (bà) ………………….(tên người có công) đã chết ngày …tháng….năm........ Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần. CHỦ TỊCH 190
  2. (Ký tên đóng dấu) 191
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2